New insights on the influence of manufacturing conditions and molecular weight on phase-separated films intended for controlled release
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

hydroxypropyl cellulose

controlled release

phase separation

ethyl cellulose

polymer blend

film coating

manufacturing conditions

molecular weight

Författare

Helene Andersson Moore

Unknown organization

M. Marucci

Unknown organization

Linda Härdelin

Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Farmaceutisk teknologi

Johan Hjärtstam

Unknown organization

Mats Stading

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Christian von Corswant

Unknown organization

Anette Larsson

Anette Larsson Group

International Journal of Pharmaceutics

0378-5173 (ISSN)

Vol. 536 261-271

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Fysikalisk kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1016/j.ijpharm.2017.10.012