Development of extruded high-protein alternatives to meat
Paper i proceeding, 2017

Författare

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Marco Berta

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen

FB10-25

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-29