Modelling the continuous relaxation time spectrum of aquous xanthan solutions using two commercial softwares
Paper i proceeding, 2018

Författare

Marco Berta

RISE Research Institutes of Sweden

Josefine Moser

RISE Research Institutes of Sweden

Patricia Lopez-Sanchez

RISE Research Institutes of Sweden

Mats Stading

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 26 183-186

Nordic Rheology Conference
Trondheim, Norway,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-05