Hemicellulose foam
Poster (konferens), 2014

Författare

Linda Härdelin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi

Mikaela Börjesson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Filip Nylander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Kristina Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Anna Ström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi

SuMo Biomaterials

Erich Schuster

Gunnar Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Anette Larsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi

SuMo Biomaterials

Proc Materials for Tomorrow

Nr 24-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18