Hyperbolic contraction flow for characterization of extensional properties
Paper i proceeding, 2012

Författare

Mats Stading

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Magda Nyström

SuMo Biomaterials

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Hamid Tamaddon-Jahromi

Michael Webster

Proc XVIth International Congress on Rheology

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18