Unsupervised learning of morphology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

morphology

morphology induction

unsupervised machine learning

Författare

Harald Hammarström

Lars Borin

Göteborgs universitet

Computational Linguistics

0891-2017 (ISSN) 1530-9312 (eISSN)

Vol. 37 2 309-350

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Mer information

Skapat

2017-10-10