a posteriori error estimation and adaptivity for optimal steering of mechanical systems
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Håkan Johansson

Dynamik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Adaptive Modeling and Simulation 2011 (Edited by D. Aubry, P. Díez, B. Tie and N. Parés)

309-310
978-84-89925-07-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-84-89925-07-6

Mer information

Skapat

2017-10-08