Håkan Johansson

Biträdande professor vid Dynamik

Håkan Johansson är biträdande professor i mekaniska system vi avdelningen för dynamik. Håkans huvudsakliga forskningsintresse är beräkningsmetoder för att analysera styrda mekaniska system. Dessa beräkningsmetoder används för att utveckla system för tillståndsövervakning, att förbättra prestanda med hjälp av optimeringsverktyg samt för att identifiera okända parametrar eller laster. Dessa metoder har tillämpats på bl.a. vindturbiner, tunga fordons drivlinor och vågutbredning i mjuk biologisk vävnad.

Källa: chalmers.se
Image of Håkan Johansson

Visar 97 publikationer

2023

Mitigation of transient torque reversals in indirect drive wind turbine drivetrains

Saptarshi Sarkar, Håkan Johansson, Viktor Berbyuk
Wind Energy. Vol. 26, p. 803-825
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Transient torque reversals in indirect drive wind turblnes

Saptarshi Sarkar, Håkan Johansson, Viktor Berbyuk
Wind Energy. Vol. 26, p. 691-716
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Model-Based Remote Health Monitoring of Ballast Conditions in Railway Crossing Panels

Marko Milosevic, Björn Pålsson, A. Nissen et al
Lecture Notes in Civil Engineering. Vol. 253 LNCE, p. 502-512
Paper i proceeding
2023

Transient torque reversals in indirect drive wind turbines

Saptarshi Sarkar, Håkan Johansson, Viktor Berbyuk
Wind Energy. Vol. 26 (7), p. 691-716
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Reconstruction of sleeper displacements from measured accelerations for model-based condition monitoring of railway crossing panels

Marko Milosevic, Björn Pålsson, A. Nissen et al
Mechanical Systems and Signal Processing. Vol. 192
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Condition Monitoring of Railway Crossing Geometry via Measured and Simulated Track Responses

Marko Milosevic, Björn Pålsson, A. Nissen et al
Sensors. Vol. 22 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

A numerical study on the safety belt-to-pelvis interaction

Hosein Naseri, Johan Iraeus, Håkan Johansson
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. Vol. 38 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Demonstration of a Digital Twin Framework for Model-Based Operational Condition Monitoring of Crossing Panels

Marko Milosevic, Björn Pålsson, A. Nissen et al
Lecture Notes in Mechanical Engineering, p. 95-105
Paper i proceeding
2021

Numerical modelling of neutral atmospheric boundary layer flow through heterogeneous forest canopies in complex terrain (a case study of a Swedish wind farm)

Hamidreza Abedi, Saptarshi Sarkar, Håkan Johansson
Renewable Energy. Vol. 180, p. 806-828
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Site-specific analysis of on wind turbines in complex terrain: A case study

Saptarshi Sarkar, Hamidreza Abedi, Håkan Johansson et al
WESC2021, Wind Energy Science Conference , The Conference Book (Intro) with the Book of Abstracts (Theme 01 - 10). Vol. Theme 02, p. 2-111-2-112
Övrigt konferensbidrag
2020

Minimizing synchronization time of a gear shifting mechanism by optimizing its structural design parameters

Muhammad Irfan, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. Vol. 234 (2-3), p. 488-504
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

The effect of adipose tissue material properties on the lap belt-pelvis interaction: A global sensitivity analysis

Hosein Naseri, Johan Iraeus, Håkan Johansson
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Vol. 107
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Multibody dynamic modelling of a direct wind turbine drive train

Saeed Asadi, Håkan Johansson
Wind Engineering. Vol. 44 (5), p. 519-547
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

On tailored signal processing tools for operational condition monitoring of railway switches and crossings

Marko Milosevic, Björn Pålsson, A. Nissen et al
Proceedings of ISMA 2020 - International Conference on Noise and Vibration Engineering and USD 2020 - International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics, p. 2639-2653
Paper i proceeding
2019

Livslång vindkraft

Håkan Johansson
Poster (konferens)
2019

Analysis of wind turbines under harsh operation conditions

Anders Wickström, Håkan Johansson, Hamidreza Abedi et al
Övrigt konferensbidrag
2018

A Nonlinear Viscoelastic Model for Adipose Tissue Representing Tissue Response at a Wide Range of Strain Rates and High Strain Levels

Hosein Naseri, Håkan Johansson, Karin Brolin
Journal of Biomechanical Engineering. Vol. 140 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

A Priori Assessment of Adipose Tissue Mechanical Testing by Global Sensitivity Analysis

Hosein Naseri, Håkan Johansson
Journal of Biomechanical Engineering. Vol. 140 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Failure modes and optimal performance of a generic synchronizer

Muhammad Irfan, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics, p. 1-22
Paper i proceeding
2018

Vibration dynamics in non-linear dual mass flywheels for heavy-duty trucks

Lina Wramner, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Proceedings of ISMA2018 International Conference on Noise and Vibration Engineering, p. 1935-1947
Paper i proceeding
2018

Global Sensitivity Analysis of High Speed Shaft Subsystem of a Wind Turbine Drive Train

Saeed Asadi, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
International Journal of Rotating Machinery. Vol. 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Performance improvement of a transmission synchronizer via sensitivity analysis and Pareto optimization

Muhammad Irfan, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Cogent Engineering. Vol. 5 (1), p. 1-46
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

VERIFICATION OF A TRANSMISSION SYNCHRONIZATION MODEL

Muhammad Irfan, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Svenska Mekanikdagarna, Uppsala, 12-13 juni 2017, p. 48-
Övrigt konferensbidrag
2017

Multibody dynamic modelling of a direct wind turbine drive train

Saeed Asadi, Håkan Johansson
Wind Energy Science Conference 2017
Paper i proceeding
2017

Projects in Applied Mechanics 2017

Valery Chernoray, Håkan Johansson
Rapport
2016

Dynamics and Pareto Optimization of a Generic Synchronizer Mechanism

Muhammad Irfan, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series, p. 417-425
Paper i proceeding
2016

Modeling the mechanical behavior of adipose tissue

Hosein Naseri, Håkan Johansson, Karin Brolin
29th Nordic Seminar on Computational Mechanics, NSCM-29, R. Larsson (Ed.), p. 4 pages-
Övrigt konferensbidrag
2016

On multi-objective topology optimization and tracing of Pareto-optimal structures

Alexander Sehlström, Håkan Johansson, Mats Ander
Övrigt konferensbidrag
2015

Modelling of Heavy Vehicle Transmission Synchronizer using Constrained Lagrangian Formalism

Muhammad Irfan, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
In Proc. of the International Conference on Engineering Vibration, Ljubljana, 7 - 10 September ; [editors Miha Boltežar, Janko Slavič, Marian Wiercigroch]. - EBook. - Ljubljana: Faculty for Mechanical Engineering, 2015, p. 28-37
Paper i proceeding
2015

VIBRATION DYNAMICS OF A WIND TURBINE DRIVE TRAIN HIGH SPEED SUBSYSTEM: MODELING AND VALIDATION

Saeed Asadi, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Proceedings of the ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers & Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2015, August 2-5, 2015, Boston, Massachusetts, USA (DETC2015-46016)
Paper i proceeding
2015

STRUCTURAL DYNAMICS OF A WIND TURBINE DRIVE TRAIN HIGH SPEED SUBSYSTEM: MATHEMATICAL MODELLING AND VALIDATION

Saeed Asadi, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
In Proc. of the International Conference on Engineering Vibration, Ljubljana, 7 - 10 September ; [editors Miha Boltežar, Janko Slavič, Marian Wiercigroch]. - EBook. - Ljubljana: Faculty for Mechanical Engineering, 2015, p. 553-562
Paper i proceeding
2015

Constrained Lagrangian Formulation for Modelling and Analysis of Transmission Synchronizers

Muhammad Irfan, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Rapport
2015

Review on wind turbines with focus on drive train system dynamics

Stephan Struggl, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Wind Energy. Vol. 18 (4), p. 567-590
Reviewartikel
2015

Vibration dynamics of a wind turbine drive train high speed subsystem: Modelling and validation

Saeed Asadi, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE 2015, Boston, United States, 2-5 August 2015. Vol. 8
Paper i proceeding
2014

Identification of wheel–rail contact forces based on strain measurements, an inverse scheme and a finite-element model of the wheel

Hamed Ronasi, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 228 (4), p. 343-354
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Statistical analysis of fatigue loads in a direct drive wind turbine

Håkan Johansson, Viktor Berbyuk
Online proceedings of the European Wind Energy Association (EWEA) Annual Event 2014
Paper i proceeding
2014

Statistical analysis of fatigue loads in a direct drive wind turbine

Håkan Johansson, Viktor Berbyuk
Online proceedings of the European Wind Energy Association (EWEA) Annual Event 2014
Poster (konferens)
2014

SIMULATION AND ANALYSIS OF DYNAMICS OF A WIND TURBINE DRIVE TRAIN HIGH-SPEED SHAFT SUBSYSTEM TEST RIG

Saeed Asadi, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
NSCM-27
Paper i proceeding
2013

A posteriori error estimation of target control problems: Weak formulation of inequality constraints

Håkan Johansson
6th International Conference on Adaptive Modeling and Simulation, ADMOS 2013; Lisbon; Portugal; 3 June 2013 through 5 June 2013, p. 362-364
Paper i proceeding
2013

A two-scale finite element formulation of Stokes flow in porous media

Carl Sandström, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson et al
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Vol. 261, p. 96-104
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Simulation of active skeletal muscle tissue with a transversely isotropic viscohyperelastic continuum material model

Hamid Khodaei, Salar Mostofizadeh, Karin Brolin et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine. Vol. 227 (5), p. 571-580
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Homogenization of Stokes Flow in Porous Media

Carl Sandström, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson et al
ECCOMAS 2012, European Congress on Computational Methods in Science and Engineering, (1 p. abstract)
Övrigt konferensbidrag
2012

Target control of mechanical systems: A posteriori error estimation and weak formulation of inequality constraints

Håkan Johansson
ECCOMAS 2012, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, p. 2p abstract-
Övrigt konferensbidrag
2012

Load identification for a rolling disc: finite element discretization and virtual calibration

Hamed Ronasi, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
Computational Mechanics. Vol. 49 (2), p. 137-147
Reviewartikel
2012

Wind turbine drive train vibration with focus on gear dynamics under nondeterministic loads

Stephan Struggl, Viktor Berbyuk, Håkan Johansson
Proceedings, International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA2012; International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics, USD2012. Editors : P. Sas, D. Moens, S. Jonckheere. KU Leuven (Belgium), 17 - 19 September 2012, p. 4421-4434
Paper i proceeding
2012

Identification of wheel-rail contact forces based on strain measurement and finite element model of the rolling wheel

Hamed Ronasi, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Vol. 6, p. 169-177
Paper i proceeding
2011

a posteriori error estimation and adaptivity for optimal steering of mechanical systems

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
Adaptive Modeling and Simulation 2011 (Edited by D. Aubry, P. Díez, B. Tie and N. Parés), p. 309-310
Övrigt konferensbidrag
2011

A numerical framework for load identification and regularization with application to rolling disc problem

Hamed Ronasi, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
Computers and Structures. Vol. 89 (1-2), p. 38-47
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

a posteriori error estimation and adaptivity for optimal steering of mechanical systems

Håkan Johansson
Svenska Mekanikdagar 13-15 juni 2011 Chalmers Göteborg (T. Abrahmsson, A. Boström, L. Davidson, W. Kropp, H. Nilsson, K. Runesson, U. Stigh, eds.), p. 67-
Övrigt konferensbidrag
2011

Multiscale modeling of porous media

Carl Sandström, Fredrik Larsson, Håkan Johansson et al
Proceedings of NSCM-24, the 24th Nordic Seminar on Computational Mechanics, p. 111-114
Paper i proceeding
2011

Application-specific error control for parameter identification problems

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering. Vol. 27 (4), p. 608-618
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Variationally consistent homogenization of seepage in porous media

Carl Sandström, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson et al
11th US National Congress on Computational Mechanics (USNCCM 11), Minneapolis MN, (1 p. abstract), p. 1 pp-
Övrigt konferensbidrag
2010

MULTISCALE MODELING OF POROUS MEDIA

Carl Sandström, Fredrik Larsson, Håkan Johansson et al
Proceedings of NSCM-23, Anders Eriksson och Gunnar Tibert, Nordic Seminar on Computational Mechanics, Sockholm, 21-22 October 2010. Vol. 2010, p. 177-180
Paper i proceeding
2010

A posteriori error computation for optimal steering of mechanical systems

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
Nordic Seminar on Compuational Mechanics (A. Eriksson and Gunnar Tibert eds.), p. 69-70
Övrigt konferensbidrag
2010

Computational modeling of the interlamellar spacing in pearlitic steel

Erik Lindfeldt, Magnus Ekh, Håkan Johansson
Proceedings of NSCM-23: the 23rd Nordic Seminar on Computational Mechanics. Editors: Anders Eriksson, Gunnar Tibert, p. 150-152
Övrigt konferensbidrag
2009

A posteriori error estimation and adaptivity for target control problems

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
Adaptive Modeling and Simulation 2009 (ADMOS 09), (Edited by Ph. Bouillard and P. Díez), p. 117-118
Övrigt konferensbidrag
2009

A posteriori error computation for optimal control of mechanical systems

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
10th U.S. National Congress on Computational Mechanics (USNCCM X, chair Somnath Ghosh), p. 1p abstract-
Övrigt konferensbidrag
2009

A NUMERICAL FRAMEWORK FOR LOAD IDENTIFICATION WITH APPLICATION TO WHEEL-RAIL CONTACT FORCES

Hamed Ronasi, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
ECCOMAS International Symposium IPM 2009
Paper i proceeding
2009

Optimal control of mechanical systems: a posteriori error computation and adaptivity

Håkan Johansson
Svenska Mekanikdagar, 15-17 juni, Södertälje, 2009, s. 52 (1 page abstract)
Övrigt konferensbidrag
2008

Application-Specific Error Control in Inverse Identification

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
8th World Concress on Computational Mechanics WCCM8, 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008 (Edited by B.A. Schrefler and U. Perego) (CD), p. 1p abstract-
Övrigt konferensbidrag
2008

Beräkningsinriktad matematikutbildning för maskinteknikprogrammet på Chalmers

Mikael Enelund, Håkan Johansson, Stig Larsson
Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström, J. Malmqvist och K. Pettersson). Vol. (CD), p. 15p-
Övrigt konferensbidrag
2008

Estimation of model errors in the calibration of viscoelastic material models

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
International Journal for Numerical Methods in Engineering. Vol. 76 (10), p. 1568-1582
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Error control for the coupled identification-simulation problem

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
21st Nordic Seminar on Compuational Mechanics (T. Kvamsdal, K.M. Mathisen and B. Pettersen Eds.), p. 199-202
Övrigt konferensbidrag
2007

Calibration of a porous visco(hyper)elastic model applied to brain tissue

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering II (Edited by E. Onate, M. Papadrakakis and B. Schrefler)., p. 364-366
Övrigt konferensbidrag
2007

Error-Controlled Identification of Viscoelastic Relaxation Spectra

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics NSCM 20 R. Larsson and K. Runesson (eds.), p. 2p abstract-
Övrigt konferensbidrag
2007

A strategy for input estimation with sensitivity analysis

Lars Nordström, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
International Journal for Numerical Methods in Engineering. Vol. 69 (11), p. 2219-2246
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Identification of viscoelastic relaxation spectra with error control

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
9th US National Congress on Computational Mechanics. Vol. CD, p. 1p abstract-
Övrigt konferensbidrag
2007

Calibration of a class of non-linear viscoelasticity models with adaptive error control

Håkan Johansson, Kenneth Runesson, Fredrik Larsson
Computational Mechanics. Vol. 41 (1), p. 107-119
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Parameter identification with sensitivity assessment and error computation

Håkan Johansson, Kenneth Runesson, Fredrik Larsson
GAMM Mitteilungen. Vol. 30 (2), p. 430-457
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Calibration of a large strain poro-viscoelastic model for brain tissue

Kenneth Runesson, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
Computational Plasticity IX, fundamentals and Applications (Edited by E. Onate, D.R.J Owen and B. Suárez) (1), p. 236-239
Övrigt konferensbidrag
2007

Calibration of a biphasic model relevant to human brain tissue

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
EUROMEC Colloquium 489 - Modelling Multiphase Materials (Edited by R. Larsson), p. 1p abstract-
Övrigt konferensbidrag
2007

Modeling and Calibration of Brain Tissue as Biphasic Porous Medium

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
Second International Conference on Mechanics of Biomaterials & Tissues (December 9-13, 2007 Lihue, Kaua'i, Hawai'i, USA), p. O45 (1p abstract)-
Övrigt konferensbidrag
2007

A Mass Transport Model for Drying Wood under Isothermal Conditions

John Eriksson, Håkan Johansson, Jonas Danvind
Drying Technology. Vol. 25 (3), p. 433-439
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Calibration of a class of non-linear viscoelasticity models with sensitivity assessment based on duality

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
International Journal for Numerical Methods in Engineering. Vol. 69 (12), p. 2513-2537
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Calibration of constitutive models with error control

Håkan Johansson
Doktorsavhandling
2007

Identification of viscoelastic relaxation spectra from quasi-static test data

Håkan Johansson, Fredrik Larsson
Svenska Mekanikdagar, 13-15 juni, Luleå, 2007, p. 28 (1 page abstract)-
Övrigt konferensbidrag
2006

Error Computation for Parameter Identification Problems

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
GAMM (Gesellshaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) Annual meering, Book of abstracts, March 27-31, 2006, Berlin, Germany, p. 221-
Övrigt konferensbidrag
2006

Estimation of model and discretization errors in parameter identification problems

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
Proceedings of the 19th Nordic Seminar on Computational Mechanics Lund, 20-21 October 2006, p. 73-76
Övrigt konferensbidrag
2006

Sensitivity Analysis and Error Computation for Parameter Identification in Viscoelasticity

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
WCCM VII, 7th World Congress on Computational Mechanics, Los Angeles, CA USA, July 16-22, 2006, CD-rom
Paper i proceeding
2006

Parameter Identification for constitutive models with sensitivity assessment and error estimation

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
III European Conference on Computational Mechanics - Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering: Book of Abstracts, June 5-9, 2006, Lisbon, Portugal, CD-rom
Övrigt konferensbidrag
2006

Numerical determination of diffusion coefficients in wood using data from CT-scanning

John Eriksson, Håkan Johansson, Jonas Danvind
Wood and fiber science. Vol. 38 (2), p. 334-344
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Calibration of the Bergström-Boyce model: Explicit expressions

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
Rapport
2005

Parameter identification in constitutive models via optimization with a posteriori error control

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
International Journal for Numerical Methods in Engineering. Vol. 62 (10), p. 1315-1340
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Calibration of a nonlinear viscoelasticity model with sensitivity assessment

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
Constitutive Models for Rubber IV, edited by P.-E. Austrell & L. Kari, p. 341-347
Paper i proceeding
2005

Adaptive Finite Elements in Time: Application to Parameter Identification in Viscoelasticity

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
Svenska Mekanikdagar, June 13-15, 2005, Lund, Sweden
Övrigt konferensbidrag
2005

Adaptive Finite Elements for Parameter Identification: Application to Viscoelasticity

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
ADMOS 05, Adaptive Modeling and Simulation, September 8-10, 2005, Barcelona, Spain, p. 79-80
Övrigt konferensbidrag
2005

Calibration of a Nonlinear Elastic Composite With Goal-Oriented Error Control

Håkan Johansson, Kenneth Runesson, Fredrik Larsson
International Journal for Multiscale Computational Engineering. Vol. 3 (3), p. 363-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

A Mass-Transport Model for Drying Wood under Isothermal Conditions

John Eriksson, Håkan Johansson, Jonas Danvind
9th international IUFRO wood drying conference, Nanjing, China, August 21-26, 2005. Vol. 1 (1), p. 51-56
Övrigt konferensbidrag
2005

A strategy for load identification with sensitivity analysis

Lars Nordström, Håkan Johansson, Fredrik Larsson
8th US National Congress on Computational Mechanics, July 25-27, 2005, Austin TX, USA, CD-Rom
Övrigt konferensbidrag
2005

Parameter Identification with Sensitivity Assessment for Rate-dependent Constitutive Relations

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
GAMM (Gesellshaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) Annual meering, Abstracts, March 28-April 1, 2005, Luxembourg (1), p. 185-
Övrigt konferensbidrag
2004

Calibration of a Nonlinear Elastic Composite with Goal-Oriented Error Control Using a Sub-Scale Modeling Approach

Håkan Johansson, Fredrik Larsson, Kenneth Runesson
Proc. of Second International Conference on Multiscale Materials Modeling, MMM-2, October 11-15, 2004. Vol. 1 (1), p. 466-468
Övrigt konferensbidrag
2004

Aspects on Computational Meso-Macro-Scale Constitutive Modeling

Kenneth Runesson, Fredrik Larsson, Magnus Ekh et al
Eccomas 2004 Book of Abstracts. Vol. 1, p. 11-
Övrigt konferensbidrag
2004

Parameter identification for constitutive models with error control

Håkan Johansson, Kenneth Runesson
ECCOMAS 2004, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Övrigt konferensbidrag
2004

Calibration of a constitutive model for diffusive moisture transport in wood using data from X-ray CT-scanning and digital speckle photography

Jonas Danvind, John Eriksson, Håkan Johansson
5th Conference on Timber drying for value-added prducts, COST action E15 "advances in drying of wood", p. 210-218
Övrigt konferensbidrag
2003

Computational Constitutive Calibration for Groundwater Flow

Håkan Johansson, Mats G Larson, Kenneth Runesson
ADMOS 2003, Adaptive modeling and simulation, September 29-October 1, 2003, Göteborg, Sweden, P.Díez and N.-E.Wiberg (eds), p. 157-158
Övrigt konferensbidrag

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2025–2026

Mot digitala tvillingar av människokroppen för individanpassad säkerhet

Shivesh Kumar Dynamik
Jobin John Fordonssäkerhet
Karinne Ramirez-Amaro Mekatronik
Johan Davidsson Fordonssäkerhet
Håkan Johansson Dynamik
Chalmers styrkeområde Transport

2023–

Control of singularity-induced vehicle motion during low-speed driving

Samira Deylaghian Fordonsteknik och autonoma system
Mats Jonasson Fordonsteknik och autonoma system
Petri Piiroinen Dynamik
Håkan Johansson Dynamik
Chalmers

2019–2021

Site-specifika analysmetoder för att förutsäga och öka livstiden för vindturbiner

Håkan Johansson Dynamik
Sara Fogelström Elnät och komponenter
Hamidreza Abedi Strömningslära
Quanjiang Yu Tillämpad matematik och statistik
Michael Patriksson Tillämpad matematik och statistik
Lars Davidson Strömningslära
Viktor Berbyuk Dynamik
Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)

9 publikationer finns
2019–2024

Modellbaserad tillståndsövervakning av växlar och korsningar (CHARMEC TS21)

Björn Pålsson Dynamik
Håkan Johansson Dynamik
Marko Milosevic Dynamik
Jens Nielsen Dynamik
Chalmers järnvägsmekanik (CHARMEC)

2014–2020

Utveckling av ramverk för modellprediktioner med felkontroll med tillämpning på mänsklig fettvävnad

Håkan Johansson Dynamik
Johan Iraeus Personskadeprevention
Hosein Naseri Dynamik
Vetenskapsrådet (VR)

5 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Håkan Johansson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.