Calibration of a biphasic model relevant to human brain tissue
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

EUROMEC Colloquium 489 - Modelling Multiphase Materials (Edited by R. Larsson)

1652-8549 (ISSN)

1p abstract-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08