Error control for the coupled identification-simulation problem
Övrigt konferensbidrag, 2008

inverse identification

adaptivity

a posteriori error computation

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

21st Nordic Seminar on Compuational Mechanics (T. Kvamsdal, K.M. Mathisen and B. Pettersen Eds.)

199-202
978-84-96736-56-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

978-84-96736-56-6

Mer information

Skapat

2017-10-07