Parameter identification with sensitivity assessment and error computation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

GAMM Mitteilungen

15222608 (eISSN)

Vol. 30 2 430-457

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

DOI

10.1002/gamm.200790026

Mer information

Skapat

2017-10-07