Beräkningsinriktad matematikutbildning för maskinteknikprogrammet på Chalmers
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Mikael Enelund

Dynamik

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Stig Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström, J. Malmqvist och K. Pettersson)

Vol. (CD) 15p-

Ämneskategorier

Annan matematik

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07