Beräkningsinriktad matematikutbildning för maskinteknikprogrammet på Chalmers
Other conference contribution, 2008

Author

Mikael Enelund

Dynamics

Håkan Johansson

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Stig Larsson

University of Gothenburg

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematics

Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström, J. Malmqvist och K. Pettersson)

Vol. (CD) 15p-

Subject Categories

Other Mathematics

Other Materials Engineering

More information

Created

10/7/2017