Minskade transmissionsvibrationer – minskad energiåtgång och miljöpåverkan ihop med ökad konkurrenskraft
Forskningsprojekt , 2016 – 2021

Projektet avser utveckling av nya och förbättrade simuleringsmodeller för drivlinekomponenter i lastbilar. Speciellt med nya koncept för minskning av vibrationer med hjälp av effektiva dynamiska absorbatorer såsom dubbelmassesvänghjul, pendelsvänghjul och power-split kommer vibrationerna att minska genom drivlinan. Därigenom möjliggörs snabbare och mer frekvent växling samt lösningar för lägre varvtal vid drift. Detta leder till minskad energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp.

Deltagare

Viktor Berbyuk (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Samarbetspartners

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-28