Adaptive Finite Elements for Parameter Identification: Application to Viscoelasticity
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

ADMOS 05, Adaptive Modeling and Simulation, September 8-10, 2005, Barcelona, Spain

79-80
84-95999-81-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

84-95999-81-1

Mer information

Skapat

2017-10-07