Estimation of model and discretization errors in parameter identification problems
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 19th Nordic Seminar on Computational Mechanics Lund, 20-21 October 2006

0281-6679 (ISSN)

73-76

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08