Parameter Identification with Sensitivity Assessment for Rate-dependent Constitutive Relations
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

GAMM (Gesellshaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) Annual meering, Abstracts, March 28-April 1, 2005, Luxembourg

1 185-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08