Load identification for a rolling disc: finite element discretization and virtual calibration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Load identification

Regularization

Input estimation

Calibration – Minimization

Sensitivity

Författare

Hamed Ronasi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Håkan Johansson

Dynamik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Computational Mechanics

0178-7675 (ISSN) 1432-0924 (eISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06