Multiscale modeling of porous media
Paper i proceeding, 2011

Författare

Carl Sandström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Håkan Johansson

Dynamik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of NSCM-24, the 24th Nordic Seminar on Computational Mechanics

111-114

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08