Aspects on Computational Meso-Macro-Scale Constitutive Modeling
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Håkan Johansson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Robert Lillbacka

Eccomas 2004 Book of Abstracts

Vol. 1 11-
951-39-1866-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

951-39-1866-1

Mer information

Skapat

2017-10-08