Estimation of model errors in the calibration of viscoelastic material models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

model error

parameter identification

viscoelasticity

a posteriori error estimation

calibration

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

0029-5981 (ISSN) 1097-0207 (eISSN)

Vol. 76 10 1568-1582

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07