Site-specifika analysmetoder för att förutsäga och öka livstiden för vindturbiner
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

The project will consider the sequence “from wind to fatigue life”, and by simulation investigate how the site-specific conditions (terrain, forest, etc.) affect the fatigue life of turbines. The project involves CFD simulations to investigate the flow field, wind turbine system simulations to evaluate how this flow field affects wind turbine operation and lifetime of drive train components, and development of maintenance algorithm to reduce down-time and repair waiting time.

Deltagare

Håkan Johansson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Hamidreza Abedi

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Viktor Berbyuk

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Lars Davidson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Sara Fogelström

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Quanjiang Yu

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2023

Transient torque reversals in indirect drive wind turblnes

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-19