Livslång vindkraft
Poster (konferens), 2019

No abstract available

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Vind 2019
Stockholm, Sweden,

Site-specifika analysmetoder för att förutsäga och öka livstiden för vindturbiner

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC), 2019-07-01 -- 2022-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-22