A posteriori error estimation and adaptivity for target control problems
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Adaptive Modeling and Simulation 2009 (ADMOS 09), (Edited by Ph. Bouillard and P. Díez)

117-118
978-84-96736-64-41 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

978-84-96736-64-41

Mer information

Skapat

2017-10-08