Variationally consistent homogenization of seepage in porous media
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Carl Sandström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Håkan Johansson

Dynamik

11th US National Congress on Computational Mechanics (USNCCM 11), Minneapolis MN, (1 p. abstract)

1 pp-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08