Calibration of a large strain poro-viscoelastic model for brain tissue
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Computational Plasticity IX, fundamentals and Applications (Edited by E. Onate, D.R.J Owen and B. Suárez)

1 236-239
978-84-96736-27-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

978-84-96736-27-6

Mer information

Skapat

2017-10-08