Calibration of a Nonlinear Elastic Composite With Goal-Oriented Error Control
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal for Multiscale Computational Engineering

1543-1649 (ISSN)

Vol. 3 3 363-378

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07