Homogenization of Stokes Flow in Porous Media
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Carl Sandström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Håkan Johansson

Dynamik

ECCOMAS 2012, European Congress on Computational Methods in Science and Engineering, (1 p. abstract)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08