Error-Controlled Identification of Viscoelastic Relaxation Spectra
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics NSCM 20 R. Larsson and K. Runesson (eds.)

1652-8549 (ISSN)

2p abstract-
978-84-96736-31-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

978-84-96736-31-3

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-03