Calibration of a porous visco(hyper)elastic model applied to brain tissue
Övrigt konferensbidrag, 2007

Oedometer test

Parameter identification

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering II (Edited by E. Onate, M. Papadrakakis and B. Schrefler).

364-366
978-84-96736-18-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

978-84-96736-18-4

Mer information

Skapat

2017-10-07