Error Computation for Parameter Identification Problems
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Håkan Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

GAMM (Gesellshaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) Annual meering, Book of abstracts, March 27-31, 2006, Berlin, Germany

221-

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07