Applications of Subgradient Optimization and an Extension
Licentiatavhandling, 1991


Författare

Ann-Brith Strömberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

91-7870-853-2

Mer information

Skapat

2017-10-07