Denitrification with methane as external carbon source
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Kensuke Fukushi

Kazuo Yamamoto

Water Research

0043-1354 (ISSN) 1879-2448 (eISSN)

Vol. 41 12 2726-2738

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

DOI

10.1016/j.watres.2007.02.053

Mer information

Skapat

2017-10-10