Membrane diffusion microbial fuel cell
Patentansökan, 2011

Författare

Kensuke Fukushi

97B107001-1

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Annan naturresursteknik

Styrkeområden

Building Futures

Energi