Characteristics of flow marks in injection-moulded surfaces and their ageing behaviour
Övrigt konferensbidrag, 2011

structure

ageing

surface defects

polymers

Processing

Författare

Giovanna Iannuzzi

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Alexandra Nafari

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Nordic Polymer Days 2011, Stockholm

95-

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07