Processing and mechanical properties of composites based on cellulose fibres and ethylene-acrylic acid copolymer
Övrigt konferensbidrag, 2011

Processing

cellulose fibres

composites

mechanical properties

Författare

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Nordic Polymer Days 2011, Stockholm

48-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08