WEEE plastics recycling and compatibilization
Poster (konferens), 2011

polymers

Plastics

waste

recycling

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Nordic Polymer days 2011, Stockholm

130-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08