Elektrisk apparat innefattande drivsystem och elektrisk maskin med omkopplingsbar statorlindning
Patent, 2012

Författare

Saeid Haghbin

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Mats Alakula

Chalmersinvest and Mats Alakula

1050607-9

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik