Effect of workpiece sulphur content on the degradation of a PCBN tool material
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Jenny Angseryd

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Eva Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

International Journal of Refractory Metals and Hard Materials

0263-4368 (ISSN)

Vol. 29 647-680

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07