The effect of resonant magnetic perturbations on runaway electrons
Paper i proceeding, 2011

tokamak

fusion plasma physics

runaway electron

disruption mitigation

Författare

Gergely Papp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Michael Drevlak

Tünde Fülöp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

38th EPS Conference on Plasma Physics 2011, EPS 2011. Strasbourg, 27 June - 1 July 2011

1332-1335
978-161839593-1 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

ISBN

978-161839593-1

Mer information

Skapat

2017-10-06