Scientists’ Engagement in Public Communication of Science in Sweden
Rapport, 2009

Författare

Olga Stepanova

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ilan Chabay

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP