Scientists’ Engagement in Public Communication of Science in Sweden
Rapport, 2009

Författare

Olga Stepanova

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ilan Chabay

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07