Discrete optimization at Mathematical Sciences, Chalmers and University of Gothenburg: Modeling and solving real-world problems
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Ann-Brith Strömberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

ORbit medlemsblad for Dansk Selskab for Operationsanalyse og Svenska Operationsanalysföreningen

1601-8893 (ISSN)

#18 12-18

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Produktion

Energi

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07