Antibiotika i miljön tros öka risken för spridning av resistensgener mellan arter.
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Läkartidningen, Nya Rön

12

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP