Antibiotika i miljön tros öka risken för spridning av resistensgener mellan arter.
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Läkartidningen, Nya Rön

12

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07