Antibiotic-contaminated effluent promotes mobile resistance in environmental baceria
Poster (konferens), 2010

Författare

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

J Fick

Anders Janzon

Göteborgs universitet

R Grabic

Carolin Rutgersson

Göteborgs universitet

B Weidegard

Göteborgs universitet

S Hanna

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

35th Congress of the Federation of European Biochemial Societies (FEBS), Gothenburg, June 26 - July 1, 2010.

Vol. 277 Suppl 1 105-

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10