Reply to comments by Zimont
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Combustion and Flame

0010-2180 (ISSN) 15562921 (eISSN)

Vol. 158 2073-2074

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08