Diversity of knowledge intensive entrepreneurial firms: Struggling biotech firms despite opportunities
Kapitel i bok, 2010

entrepreneurship

biotechnology

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Johan Brink

Göteborgs universitet

Malerba, Franco (2010). Knowledge intensive entrepreneurship and innovation systems: Evidence from Europe

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-0-415-55791-7

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13