Local filtration properties for hard-to-filter compressible materials
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Tuve Mattsson

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Mikael Lindström

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24