Integrated Modeling of Functions and Requirements in Product Design and Factory Planning
Kapitel i bok, 2011

Författare

Daniel Politze

Jens Bathelt

Konrad Wegener

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Intelligent Automation and Systems Engineering

217-230
978-1-4614-0372-2 (ISBN)

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Nationalekonomi

ISBN

978-1-4614-0372-2

Mer information

Skapat

2017-10-08