New Technology and Working Life: A Human Factors Perspective
Övrigt konferensbidrag, 2011

socio-technical system

dissemination of innovation

human factors

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Congress Book from the 1st World Congress on Surgical Training, SurgiCON, Gothenburg, Sweden, Sept 8-9 2011

110-111
978-91-977947-0-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Kirurgi

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-977947-0-1

Mer information

Skapat

2017-10-06