Characterizing the language of Swedish students' written explanations to TIMSS 2007 science items
Paper i proceeding, 2011

Författare

Birgitta Frändberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Göteborgs universitet

Anita Wallin

Göteborgs universitet

Per Lincoln

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Education for a Global Networked Society, Proceedings EARLI conference 2011, 30 aug-3 sep, Exeter, England

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06